Посольство України в Ефіопії

, Київ 19:51

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія

 

№  

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

у доларах США

в ефіопських бирах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

500

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

2000

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

100

2500

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

1250

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

750

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

500

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

750

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

250

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

250

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

2500

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

7500

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

1000

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

1000

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

1000

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

1000

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

1000

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

50

1250

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

10000

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

750

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

750

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

2500

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

5000

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B):

 

 

 

разової

65

1625

 

дворазової                                                                           

65

1625

 

багаторазової

65

1625

2

Оформлення короткострокової візи (С):

 

 

 

разової

65

1625

 

дворазової

65

1625

 

багаторазової

65

1625

3

Оформлення довгострокової візи (Д):

 

 

 

багаторазової

65

1625

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

500

2

Видача витребуваного документа

30

750

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

2000

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

250

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

750

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

5000

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

500

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

1250

2

Реєстрація шлюбу

150

3750

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

5000

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

4000

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

65

1625

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

1500

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

5000

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

10000

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

2000

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

3750

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

2500

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

1 відсоток суми, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізми, але не менше 50 дол. США (1250 ефіопських бир)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (10000 ефіопських бир)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 

1% суми договору, але не менше 20 дол. США (500 ефіопських бир)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

2500

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

30

50

 

 

 

750

1250

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

60

 

 

1000

1500

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

40

1000

є)

посвідчення заповітів

50

1250

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

5000

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (2500 ефіопських бир)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

300

7500

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

500

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

500

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

2000

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

 

10

1250

 

250

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

1250

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

1250

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

1250

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

1250

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (625 ефіопських бир) і не більше 200 дол. США (5000 ефіопських бир)

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол. США (2000 ефіопських бир) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (375 ефіопських бир) і не більше 200 дол. США (5000 ефіопських бир)

16

Вчинення морських протестів

180

4500

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

750

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

1000

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

750

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

250

                        VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

2500

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

7500

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

3750

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

500

Банківські реквізити Посольство України в Ефіопії для сплати консульського збору

The Embassy of Ukraine in Ethiopia

Commercial Bank of Ethiopia.
Account No.
1000000922726