Посольство України в Ефіопії

, Київ 03:18

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія

 

№  

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

у доларах США

в ефіопських бирах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

600

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

2400

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

100

3000

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

1500

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

600

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

900

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

300

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

300

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

3000

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

9000

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

1200

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

1200

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

1200

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

1200

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

1200

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

50

1500

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

12000

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

900

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

900

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

3000

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

6000

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B):

 

 

 

разової

65

1950

 

дворазової                                                                           

65

1950

 

багаторазової

65

1950

2

Оформлення короткострокової візи (С):

 

 

 

разової

65

1950

 

дворазової

65

1950

 

багаторазової

65

1950

3

Оформлення довгострокової візи (Д):

 

 

 

багаторазової

65

1950

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

600

2

Видача витребуваного документа

30

900

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

2400

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

300

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

900

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

6000

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

600

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

1500

2

Реєстрація шлюбу

150

4500

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

6000

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

4800

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

65

1950

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

1800

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

6000

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

12000

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

2400

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

4500

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

3000

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

1 відсоток суми, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізми, але не менше 50 дол. США (1500 ефіопських бир)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (12000 ефіопських бир)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 

1% суми договору, але не менше 20 дол. США (600 ефіопських бир)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

3000

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

30

50

 

 

900

1500

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

60

 

 

1200

1800

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

40

1200

є)

посвідчення заповітів

50

1500

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

6000

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (3000 ефіопських бир)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

300

9000

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

600

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

600

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

2400

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

10

1500

300

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

1500

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

1500

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

1500

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

1500

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (750 ефіопських бир) і не більше 200 дол. США (6000 ефіопських бир)

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол. США (2400 ефіопських бир) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (450 ефіопських бир) і не більше 200 дол. США (6000 ефіопських бир)

16

Вчинення морських протестів

180

5400

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

900

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

1200

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

900

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

300

                        VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

3000

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

9000

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

4500

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

600

Банківські реквізити Посольство України в Ефіопії для сплати консульського збору

The Embassy of Ukraine in Ethiopia

Commercial Bank of Ethiopia.
Account No.
1000000922726